Trónok harca: agymosás és pszichoterror Westerosban

A hatalom az autoriter társadalmakban az alávetett emberek lelki és fizikai szenvedéséből, kihasználásából gyúrja építőköveit. Ez alól a westerosi és a Keskeny-tengeren túli társadalmak sem jelentenek kivételt a Trónok harca világában, ahol a manipuláció, a mentális agresszió folyamatosan visszaköszön.

A pszichoterror és a pszichológiai manipuláció a gonoszsággal, a vallási fanatizmussal, a féktelen hatalomvággyal vagy éppen a gátlástalan fegyveres játszmákkal összefüggésben jelenik meg Westerosban és azon is túl. Néhány, a cselekményre jelentőst hatást gyakorló szereplő esetében különösen fontosak a személyiség és az egyéni lélek megtörésére irányuló kísérletek. S ezek a legtöbbször sikerrel is járnak.

Theon Greyjoy

A legrosszabbul minden bizonnyal Theon Greyjoy járt. Apja, Ballon Greyjoy a Vas-szigetek hűbérura a Starkok hatalmának megrendülése után fiát az északi tartomány fosztogatására küldte. Ő azonban elfoglalta Derest, a Starkok fészkét, de megtartani nem tudta, s a legkegyetlenebb nemesi ház hírében álló Boltonok fogságába esett. Roose Bolton, Rémvár ura (az ifjú trónkövetelő Robb Stark gyilkosa) a teljes jogú fiaként elismert fattya, Ramsay gondjaira bízza Theont. És ezzel elkezdődik a Trónok Harcának egyik legvisszataszítóbb szála.

A Bolton ház világszemléletét jól mutatja a zászlajukat díszítő megnyúzott ember. S a nyúzást rendszeresen gyakorolják is. Így nem visszatetsző e környezetben, amikor Ramsay szadizmusát teljesen a szerencsétlen Theonra fókuszálja. Hónapokon keresztül minden egyes nap módszeresen kínozza, s nem titkolja, hogy a kínzás célja csak maga a testi és lelki gyötrés. Megcsonkítja a kezét, levágja péniszét (amelyet elküld Balon Greyjoynak), s végül tejesen megtöri az ifjút. Elveszi személyiségét, s tulajdonképpen állattá alacsonyítja. A neve csak Bűzös. Nem emberként él, hanem láncon, kutyák között, s a táplálékért is a kutyákkal kell megküzdenie. Ramsey teremtménye (ahogy Balon hívja) végül megszökik.

Theon Greyjoy és Ramsay Bolton. A cél: elvenni a másik személyiségét (Forrás: HBO)

Theon Greyjoy és Ramsay Bolton. A cél: elvenni a másik személyiségét (Forrás: HBO)

A makulátlanok

A makulátlanok nevüket onnan kapták, hogy tökéletes harcossá képezték őket. Mi talán janicsárnak neveznénk őket, de ezek a harcosok közelebb állnak valamiféle biorobotokhoz. Essos déli részén, a Rabszolga-öbölben, Astaporban képezték ki őket értékesítési céllal. Azaz a makulátlan katona exportcikk.

A Trónok harca világában rengeteg az egészséggel kapcsolatos probléma a háborús körülmények, a gyenge higiéné a korlátozott ismeretek és a sajátos szokások miatt. Megvizsgáltuk, hogy milyen közegészségügyi állapotokkal kellene szembenéznie annak, aki a hét királyságba költözne. Cikksorozatunk első része Milyen betegségekkel küzdenek a hét királyságban? és második része Mi az a szürkehám-kór? harmadik része Vérfertőzés és őrület a Trónok Harcában

A fiúkat kisgyermekként szakítják el szüleiktől, és tökéletesen engedelmes harcost nevelnek belőlük. Mefosztják őket eredeti nevüktől (új elnevezésük alantas, Fehér patkány, Szürke féreg stb.), nemi szerveiket teljesen eltávolítják, s életük egyetlen értelmévé az engedelmességet és a harcot teszik. Létezésük a társaik és az irányító korbácsot birtokló tulajdonosuk nélkül teljesen céltalan. Megtanítják nekik, hogy miként viselhetik el a fájdalmat, az éhezést, és hogyan fogadják el gondolkodás nélkül a halált. A makulátlanok ezért nem hátrálnak meg sohasem, semmilyen túlerővel szemben sem.

Daenerys Targaryen majd tízezer kiképzett makulátlant vásárol egyetlen növendék sárkányért, de miután létrejön az üzlet, megöli a rabszolgakereskedőket, a makulátlanokat felszabadítja, s ráereszti őket Astapor rabszolgatartóira. A harcosok végül önszántukból követik Daeneryst, aki újra célt ad nekik, s természetesen hatalmi ambíciói érdekében használja őket.

A verebek

A vallási fanatizmus Westeroson is megjelenik. A hét istenben hívő egyház papságának elvilágiasuló élete, és növekvő erkölcstelensége miatt megtisztulást hirdető puritán mozgalom egy vidéki septon (a főveréb) irányítása alatt működik, akit Cersei Lannister anyakirálynő megtesz főseptonnak. Sőt követőit felfegyverzi, hogy harcos rendként működhessenek, s elfoghassák az erkölcsteleneket, Cersei számítása szerint az ellenfeleit. A verebek azonban nem állnak meg a tisztogatással, Cerseit is elhurcolják, és bűnei miatt nyilvánosan megalázzák. Az egyik Lannister származék, Cersei korábbi szeretője, Lancel is a verebek közé áll vezekelni. A vallási rajongás kikezdi Királyvár hatalmi struktúráit.

A Fekete és a Fehér Háza

Braavosban a Keskeny-tengeren túli kereskedőállamban a sokarcú istent követik. Ebben a monoteista hitben az isten bármilyen arcot öltve megjelenhet. Papjai rettegett gyilkosok, de egyben segítők is, akik az életüket folytatni képtelen (például betegek, nagy fájdalommal élő) embertársaikat könyörületesen átsegítik a halálba. Ahhoz, hogy ezt a szolgálatot valaki elláthassa, teljesen hátra kell, hogy hagyja addigi egész életét, beleérve az emlékeit. Senkivé kell válnia. A vallás központja a Fekete és a Fehér Háza, ahol az élet és a halál találkozik.

Az egyház hívei a valíriai nyelven megfogalmazott módon köszöntik egymást: Valar Morghulis - Minden embernek meg kell halnia. Erre hagyományosan az a válasz, hogy Valar Dohaeris, azaz minden embernek szolgálnia kell. Arya Stark, ebbe a különös kultuszba csöppen bele, s vándorlása során szerzett ismerőse, a rend szerzetese Jaqen H'ghar felügyelete mellett elkezdi átalakulását senkivé. Mivel a tudatát befolyásoló gyakorlatok ellenére sem nem képes feladni személyiségét, emlékeit, identitását, ezért megvakítják.

Bran Stark

A deréktól lefelé megbénult Bran Stark különös mentális képességek birtokában van. Varg. Képes elhagyni a testét és más élőlények testét használva sasként, farkasként vagy éppen másik emberként mozogni, cselekedni. A varsafákon keresztül egész Északot szemmel tartó háromszemű varjú Bran tudatalattijába küldött üzeneteken keresztül magához vonzza a fiút, aki társaival eljut abba az északi senkiföldjén lévő barlangba, ahol egy öregember a fákkal szimbiózisban élve szemléli, és valamelyest talán irányítja is a világot. Brannak az ő szerepét kell átvennie, belőle kell, hogy váljék az új háromszemű varjú.

Agymosás és pszichoterror a valóságos világban

Az érzelmi erőszaknak hat jólismert formája van: elutasítás, ignorálás, megfélemlítés és terrorizálás, elszakítás, megrontás, kihasználás. Westeroson és az ismert világokban ezek mindegyike - az emberek minden korosztályában, a kisgyermekektől az aggastyánokig - rendszeresen használt gyakorlat.

Az elutasítás során az egyénnel érzékeltetik, hogy nem kívánatos. Kifejezésre juttatják, hogy értéktelen, mindenért bűnbaknak teszik meg, s nem szólítják a nevén. De állandó célpontja a lekicsinylésnek, a viccelődésnek, a megalázásnak. Megtagadják tőle a szeretetet, a figyelmet és az érintést. Legfeljebb fegyelmezést kap, akár testi fenyítést is.

Az ignorálás során az érintett személytől megtagadják az emberi kapcsolatokat, ami különösen gyermekekben okoz súlyos károkat. Ez odáig mehet, hogy a minimális fizikai szükségleteikről sem gondoskodnak.

A megfélemlítés és terrorizálás a személyek állandó fenyegetéseknek, ostorozásnak vannak kitéve. A kipécézés, a kritizálás, a kigúnyolás és a fenyegetés, a következetlen és indokolatlan elvárások miatti stressz, s a büntetéstől való állandó rettegés akár olyan szélsőségesen krónikus félelmet is kelthet, aminek halál a vége.

Az elszakítás lehetetlenné teszi, hogy az érintett személyek fenntartsák közösségi kapcsolataikat, s ezért megfelelő szociális és érzelmi stimuláció nélkül maradnak, amely súlyos viselkedési és beilleszkedési zavarokhoz, vagy esetenként leépüléshez vezet. A hatások, például a "normális" előéletű felnőtteknél az ingerek megszüntetése miatti elvonási tünetek olyan szélsőségesek lehetnek (hosszas magánzárkában vagy sötétzárkában való elkülönítés), hogy megtébolyodnak.

A megrontásba a kábítószerhasználatra vagy az alkohollal való visszaélésre való rászoktatás, az abúzus szexuális cselekedetek elfogadtatása, a lopás, a testi sértés, a prostitúció, a promiszkuitás, a szerencsejáték stb. ösztönzése és sok hasonló bűnös dologba való bevezetés beletartozik.

A kihasználás, kizsákmányolás a személy érdekei elleni fellépés olyan módon, hogy a képességeit és lehetőségeit meghaladó mértékű elvárást fogalmaznak meg vele szemben, s ha nem tudja ezeket teljesíteni a tartozására való hivatkozással folyamatosan követeléseket és fenyegetéseket címeznek neki. Ennek hatására olyan cselekedetekbe is belemegy, amelyek a testi és lelki épségét, sőt a puszta életét is veszélyeztetik. A kihasználás, kizsákmányolás a teljes kifosztásig vagy az ingyen dolgoztatásig, őt rabszolga sorba taszításig fokozódhat.

Az agymosás

Az agymosás kifejezés a koreai háború idejére nyúlik vissza, amikor fogságba esett amerikai katonákat koreai és kínai fogvatartóik állítólag pszichés kezelésnek vetettek alá a fogolytáborokban. A katonák végül mindenféle háborús bűnöket, például biológiai fegyverek használatát vallották be, s elítélték az USA tevékenységét.

A pszichológia az agymosást gyakran gondolkodási reformként említi, ami a társadalmi befolyásolás szférájába tartozik. Ez olyan módszerek gyűjteménye, amelyekkel egyes emberek képesek más emberek hozzáállását, hitét és magatartásformáit megváltoztatni. Az agymosás a társadalmi befolyásolás súlyos formája, az összes megközelítés egyesítése, amely változást okozhat valakinek a gondolkodásában, gyakran akarata ellenére, s anélkül, hogy a megcélzott személy erre engedélyt adott volna.

Manipuláción átesett katonák Koreában (Forrás: The New Yorker)

Manipuláción átesett katonák Koreában (Forrás: The New Yorker)

Az agymosás technikái

Robert Jay Lifton pszichológus a kései 1950-es években tanulmányozta a koreai és kínai fogolytáborokban tapasztalt módszereket. Megállapította, hogy az agymosás egy többlépcsős folyamat, amely a rab önérzetének támadásával kezdődik és végül annak megváltoztatásához vezet, amit hisz. Lifton szerint az agymosás lépései a következők:

▪ Támadás az identitás ellen
▪ A bűnösség érzetének kialakítása.
▪ Önárulás
▪ Töréspontot
▪ Engedékenység
▪ Kényszervallomás
▪ A bűntudat becsatornázása
▪ Felszabadítás a bűntudat alól
▪ Haladás és harmónia
▪ Végső vallomás és újjászületés

E szakaszok mindegyike olyan környezetben zajlik, amelyben az alany számára egyetlen "normális" társadalmi referenciapont sem áll rendelkezésre, az elmét elhomályosító technikákat alkalmaznak vele szemben (alvásmegvonás, éheztetés). Gyakran jelen van az állandó fenyegetés vagy a fizikai sérülés esélye, ami megnehezíti a célpont kritikus és független gondolkodását.

A megváltás lehetősége

Az engedékenység a hatalmasra fokozott stressz következtében lehetőséget ad a befolyásolónak a visszaélésre. Egy pohár víz is hatalmas engedménynek tűnhet, amely hálaérzetet alakíthat ki, mintha a kínzója, befolyásolója mentette volna meg az életét.

A kényszervallomás során szembesül az alany azzal, hogy "segíthet magán". Az agymosási folyamatban először találja magát szemben a kontraszttal az identitás támadásából kialakuló bűntudat és fájdalom, illetve a hirtelen engedékenység között. Az ügynök ezen a ponton bemutatja az alanynak, hogy a kedvességet nem csak viszonozhatja, de a vallomást eszközeként használva enyhíti a bűntudatát és a fájdalmat.

A bűntudat becsatornázásával rámutatnak, hogy az alany miért szenved. Hetek vagy hónapok zaklatásai után az engedékenység okozta zavartságban már minden elvesztette értelmét, s nem tudja, hogy mit tett rosszul, csak azt tudja, hogy rossz. Az így létrehozott ürességet tartalommal lehet feltölteni. A célpont azt gondolhatja, hogy az a szégyene és fájdalma oka, amit hisz. Ha ezt új hitrendszerrel helyettesíti, megmenekülhet a pszichés és fizikai fájdalomtól. A régi hitek megtagadása után az ügynök nyújtja az új rendszert, amit hinnie kell, hogy elmenekülhessen a helytelenség elől.

Az önkép újjáépítése során a haladás és harmónia jegyében az új hitrendszer elfogadásával együtt fizikai kényelem és a mentális nyugalom egyszerre jelenik meg. Az alany ismét azt érezheti, hogy a sorsa a saját kezében van, saját döntése a régi és az új hitrendszer közötti választás. Az új identitásba megkapaszkodhat, mint egy mentőövbe.

A végső vallomás és újjászületés a régi hitrendszer formális elvetése és az új ünnepélyes elfogadása, amikor bevezetik az agymosottat az új közösségébe, amelyet az alanyok újjászületésként élnek meg.

A agymosás folyamatát tudományosan, modern laboratóriumi körülmények között sohasem vizsgálták, mert súlyos károkat okozott volna a kísérletben részt vevő személyeknek, s így etikusan a folyamat levezényelhetetlen lett volna.

Az emberek azonban valószínűleg különbözőképpen reagálnának az agymosó manipulációra. A gyenge identitású, és bűntudatra hajlamos egyéneken, akik abszolutisztikusan (csak feketén és fehéren) gondolkodnak, nagyobb valószínűséggel lehet sikeresen végrehajtani az agymosást, míg egy erős identitástudatú, és nagy önbizalmú ember jobban ellenáll a manipulációnak.

Forrás: Trónok Harca, How Stuff Works, Teach Throug Love
Hogy érzi magát? Országos eredmény megtekintése >>
Hogy érzi magát?
Kirobbanó formában van? Válassza ki a lelki- és testi állapotához illő emojit és nézze meg térképünkön, hogy mások hogy érzik magukat!
Milyen most a lelkiállapota?
Letargikus vagyok
Kissé magam alatt vagyok
Kiegyensúlyozott vagyok
Jókedvű vagyok
Majd kiugrom a bőrömből
Hogy érzi magát?
Kirobbanó formában van? Válassza ki a lelki- és testi állapotához illő emojit és nézze meg térképünkön, hogy mások hogy érzik magukat!
Hogy érzi most magát fizikailag?
Teljesen hulla vagyok
Voltam már jobban is
Átlagos formában vagyok
Jól vagyok
Kirobbanó formában vagyok
Hogy érzi magát?
Lelkiállapot
Fizikai állapot
Legjobban:
Legrosszabbul:
További cikkek
Szóljon hozzá Ön is és olvassa el mások hozzászólásait

Humánmeteorológia

Humanmeterológia szolgaltatója

Fronthatás:
Nincs front

Maximum:
+21, +27 °C
Minimum:
+7, +12 °C

Hazánkban szombaton délelőtt a ködfoltok feloszlanak, gyengén felhős, napos idő lesz jellemző.

Egészséget befolyásoló hatások:
közepes, erős

Részletes adatok és előrejelzés

Tekintse meg az időjárási frontokat!Térképezze fel a pollen adatokat!

Kövesse a Házipatikát:

GyógyszerekGyógyszerkereső
GyógyszerHatóanyag